Installation Manual Index

WUVCLP Series UV Light Package

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-432

 

Feb-03

WUVCLP-A WUVCLP-C

 

 

 

 

 

 

 

 

WMCB Series Wall-Mount Disconnect Kits

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-215

 

NA-00

WMCB-01B WMCB-02A WMCB-02B WMCB-03A WMCB-03B

WMCB-05A WMCB-06A WMPD-01C

2100-215

A

NA-00

WMCB-01B WMCB-02A WMCB-02B WMCB-03A WMCB-03B

WMCB-05A WMCB-05B WMCB-06A WMPD-01C WMCB-07B WMCB-08A WMCB-09A

2100-215

B

Feb-09

WMCB-01B WMCB-02A WMCB-02B WMCB-03A WMCB-03B WMCB-04A WMCB-04B WMCB-05A WMCB-05B WMCB-06A WMCB-06B WMCB-07A WMCB-07B WMCB-08A WMCB-08B WMCB-09A WMPD-01C

 

CG Series Wall-Mount Control Modules

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-138

 

Oct-87

CGA-1 CGAH-2 CGA-3 CGA-5 CGH-6 CGA-7 CGA-8 CGAH-9 CGA-10 CGH-11 CGA-12 CGH-13 CGA-14 CGA-15 CGA-16 CGA-17 CGH-18

2100-138

B

Dec-87

CGA-1 CGAH-2 CGA-3 CGA-5 CGH-6 CGA-7 CGA-8 CGAH-9 CGA-10 CGH-11 CGA-12 CGH-13 CGA-14 CGA-15 CGA-16 CGA-17 CGH-18

2100-138

C

NA-00

CGA-1 CGAH-2 CGA-3 CGA-5 CGH-6 CGA-7 CGA-8 CGAH-9 CGA-10 CGH-11 CGA-12 CGH-13 CGA-14 CGA-15 CGA-16 CGA-17 CGH-18

 

 

 

 

 

 

 

 

CMA / CMH Series Wall-Mount Control Modules

Doc#

Rev

Rel Date

Description

2100-226

 

NA-00

CMA-1 CMA-2 CMH-3 CMH-4 CMA-5 CMA-6 CMH-7 CMA-8

CMH-9 CMA-10 CMA-11 CMA-12 CMA-13 CMH-14 CMC-15

CMA-16 CMA-17 CMA-18 CMA-19 CMA-20

2100-226

A

Oct-99

CMH-3 CMA-5 CMA-6 CMH-7 CMH-9 CMA-10A CMA-12 CMA-13A CMH-14 CMC-15 CMA-16A CMA-18

2100-226

B

Aug-00

CMH-3 CMA-5 CMA-6 CMH-7 CMH-9 CMA-10A CMA-12 CMA-13A CMH-14 CMC-15 CMA-16A CMA-18B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHDM Series CH Series Unit Dehumidification Modules

2100-506

 

Mar-08

CHDM

2100-506

A

Jan-09

CHDM

2100-506

B

May-10

CHDM

2100-506

C

Apr-11

CHDM

2100-506

D

Dec-11

CHDM